Basketbalclub Haantjes Dhondt Interieur Oudenaarde

Mededelingen

Met veel spijt en pijn in het hart heeft het bestuur van Haantjes D’Hondt Interieur Oudenaarde op 28/01/21 unaniem beslist om de A-ploeg niet meer in te schrijven in TDM2 voor het volgende seizoen 2021-2022.

De onzekere situatie ten gevolge van het verloren gegane seizoen 2020-2021 omwille van de corona maatregelen, maken het risico voor de club op diverse vlakken te groot om opnieuw op dit hoge sportieve niveau van start te gaan.

Vooreerst zijn er de weggevallen financiële inkomsten uit de cafetaria van het huidige seizoen, en is het nog koffiedik kijken of de sponsors wel bereid zullen zijn om onze club nog met dezelfde middelen als voordien te zullen steunen.

We hopen uiteraard van harte dat zij niet zullen afhaken.

Daarnaast zijn er de heel strenge eisen van de Belgische Basketbalbond om in deze reeks te kunnen en te mogen aantreden, alsook de zeer wispelturige fiscale wetgeving van de Belgische regering, betreffende de lasten op vergoedingen van vrijwilligers en bezoldigde sporters.

Zo komt een recente beslissing erop neer dat er voor het volgende seizoen een bijkomende belasting van 20% op dergelijke bezoldigingen zal geheven worden...

Dit alles heeft ons tot een kritische bezinning en tot ernstig overleg aangezet, waarbij we ons de vraag stelden of al deze omstandigheden de loodzware werkdruk van de bestuursleden en de aanhoudende financiële druk wel effectief waard zijn...

Per slot van rekening bestaat ons (onderbemand) bestuur uit uitsluitend onbezoldige vrijwilligers, die hun functie louter voor hun genegenheid voor de basketbalsport, alsook uit pure clubliefde voor onze inmiddels meer dan 50 jaar oude basketbalclub met een rijk verleden, uitoefenen. Wij willen er uiteraard ook alles aan doen om het voortbestaan van de club op lange termijn te verzekeren.

De B-ploeg, die momenteel in 1ste Provinciale ingeschreven is, zal als gevolg van onze beslissing de nieuwe A-ploeg worden, waarmee we wel de ambitie hebben om op relatief korte termijn opnieuw in Landelijke reeks aan te treden.

Uiteraard zal onze beslissing tevens resulteren in een herschikking van onze budgetten, met aanzienlijk meer aandacht voor een degelijke onderbouw en een goede jeugdwerking.

Onze voorzichtige ambitie bij ons eerste seizoen in TDM2 reikte ook niet verder dan “eens te proberen”... al betreuren we uiteraard enorm het gegeven dat Covid-19 ons meedogenloos heeft belet om dit minstens over een volledig seizoen te kunnen spreiden en beleven.

Wij danken onze huidige spelers van harte voor hun sportieve inzet en bijdrage aan onze successen van de afgelopen 2 seizoenen en wensen hen heel veel succes in hun zoektocht naar een nieuwe ploeg, maar zij blijven desgewenst uiteraard ook absoluut welkom om ons team in 1ste Prov. te komen versterken!

Bestuur Haantjes Dhondt Interieur Oudenaarde

  

Melding Basketbal Vlaanderen:

Indoor sporten is vanaf vandaag voor iedereen tijdelijk verboden

Na de publicatie van het nieuwe federale Ministerieel Besluit werden de maatregelen in de sportwereld alweer gewijzigd. De grote verandering hierbij is dat ook indoor sporten (incl. trainingen) voor -12-jarigen tijdelijk wordt stopgezet. De maatregelen gaan vanaf donderdag 29/10 om middernacht in. 

Eerder communiceerden we al over de stopzetting van trainingen en wedstrijden bij +12-jarigen en de stopzetting van wedstrijden bij -12-jarigenNu is het dus voor alle leeftijden tijdelijk gedaan met trainen en wedstrijden spelen. Tot wanneer de maatregelen gelden, werd niet gecommuniceerd. 

Draag zorg van jullie zelf en jullie familie !

Gezonde en veilige groeten,
het bestuur.

  

Supporters & begeleiders

In de sporthal Rode Los Oudenaarde, zijn per wedstrijd een beperkt aantal personen toegelaten:

  • 1 supporter/begeleider per speler met een absoluut maximum van 12 supporters/begeleiders per bezoekende ploeg.
  • 1 coach + (eventueel 1 assistant coach) + max 12 spelers
  • 1 ploegafgevaardigde per ploeg
  • 3 personen voor tafelfuncties
  • Scheidsrechters

Deze richtlijn geldt voor alle bezoekende ploegen, tenzij deze in de week voorafgaand aan de wedstrijd een mail vanuit het bestuur ontvangen met een aanpassing van de aantallen en dit gerealiseerd kan worden met in acht neming van de Social Distancing (1,5 m) op de beschikbare tribunes.

Op de tribunes kan plaats genomen worden per bubbel of individu, rekening houdende met 1,5 m tussen de volgende bubbel of individu.  Wanneer blijkt dat niet gehandhaafd kan worden, zullen supporters de zaal moeten verlaten.

Bij aankomst in de sporthal dient het circulatieplan (eenrichtingsverkeer) gevolgd te worden. Tijdens de wedstrijd moeten de supporters/begeleiders verplicht zitten en ten allen tijde een mondmasker dragen.

Jeugdploegen

Voor de wedstrijd mogen geen kleedkamers gebruikt worden door de jeugdploegen.  Spelers moeten aankomen in de sporthal in volledige uitrusting, enkel wisselen van sportschoenen toegelaten om beschadiging te vermijden aan de sportvloer.

COVID-registratieplicht

Bij binnenkomst in de sporthal registreren alle supporters/begeleiders zich aan de balie van de sporthal met hun naam en telefoonnummer. Bij mogelijke besmetting kunnen alle aanwezigen gecontacteerd worden. Deze gegevens worden na 14 dagen vernietigd.

Hygiëne

Iedereen die de sporthal betreedt, ontsmet de handen met alcoholgel. Er is alcoholgel aanwezig in de sporthal. Vlak voor de match ontsmetten coach, spelers, enz. de handen opnieuw. Alcoholgel aanwezig op de wedstrijdtafel.

Mondmasker

Het dragen van een mondmasker is overal in de sporthal en bij betreden of verplaatsing in de cafetaria, verplicht voor iedereen ouder dan 12 jaar. Personen die geen mondmasker dragen, wordt de toegang tot de sporthal of cafetaria geweigerd. Tijdens het sporten mag het mondmasker uitgedaan worden. 

Drinkfles

Elke speler brengt zijn/haar eigen gevulde drinkfles mee.  Deze kan opgevuld worden aan de waterfontein op de eerste verdieping.

Tussen en voor de wedstrijden

Spelers en coach wachten om de zaal te betreden tot de ploegen van de vorige wedstrijden de zaal hebben verlaten en de spelersbank is ontsmet. Bij de opwarming worden maximum 3 ballen gebruikt die daarna ontsmet worden. Vlak voor de match worden geen handen gegeven aan tegenstander, refs, officials.

Coaches

De coach vermijdt roepen of schreeuwen en houdt altijd 1,5 m afstand tot het terrein. Indien de coach deze maatregel respecteert hoeft hij/zij geen mondmasker te dragen.

Officials

Ook officials dragen een mondmasker aan de wedstrijdtafel en ontsmetten hun handen voor elke match (en minimaal voor 1ste Q en voor 3de Q). Aan de wedstrijdtafel is alcoholgel voorzien voor refs, coaches en officials. Indien mogelijk zal het wedstrijdblad zoveel mogelijk op voorhand ingevuld zijn. De klok, de latop/tablet en 24 sec worden door één thuisofficial ontsmet na gebruik.

De stoelen voor spelersvervanging worden op 1,5 m van de wedstrijdtafel geplaatst.

Kleedkamers/douches

Douchen mag maar is op eigen verantwoordelijkheid en is slechts toegelaten met maximum 6 personen per kleedkamer en per 3 onder de douche.  Na gebruik worden deze door de zaalwachters gereinigd en ontsmet.

Na de wedstrijd

De tribunes worden na de wedstrijd ontsmet en verlaten de spelers zo snel mogelijk de zaal via de aangeduide weg naar de kleedkamers en de bezoekers via de aangeduide pijlen uitgang.

  

Meer mededelingen ...

Historiek

Foto: de allereerste herenploeg (seizoen 1948-1949)

BBC HAANTJES OUDENAARDE heeft een héél lange, boeiende en rijke geschiedenis...
Het oorspronkelijke Haantjes Leupegem en het Fonteinplein ontstonden uit een soort wisselwerking.  

  Lees meer...

Meer mededelingen ...

Uitslagen

Kies een periode uit de lijst

Er zijn geen wedstrijden gepland!

Wedstrijden

Kies een periode uit de lijst

Er zijn geen wedstrijden gepland!